Genel

Yönetmelikler

Posted at 24 February 2013 | By : | Categories : Genel | 0 Comment

Yönetmelikler

Kurum ve Kuruluş Yönetmeliği (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
Resmi Gazete Tarihi: 04.09.2010
Resmi Gazete Sayısı: 27692
Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği yayımlandı

2872 sayılı Çevre Kanununun Ek 9 uncu maddesine dayanılarak, kokuya sebep olan emisyonların kontrolüne ve azaltılmasına yönelik idari ve teknik usul ve esasları düzenleyen Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği 01.01.2012 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir (Resmi Gazete Tarih ve No: 04.09.2010-27692).

 

Detaylı yönetmelik için buraya  tıklayabilirsiniz.
Ekler için buraya tıklayabilirsiniz.