Genel

 • Burun Ne Yapar

  Burun Ne Yapar ? Gün boyunca ortalama 23.040 defa nefes aliriz. Sürekli tekrarladigimiz bu islem sirasinda, burnumuz alinan havayi akcigerler için en uygun duruma getirir. Bu isi yaparken, ayni anda çok önemli bir islevi daha gerçeklestirir: Koku alir.Gün boyunca burnumuzdan nefes alip veririz. Burnumuz, içeri giren havayi akcigerler için en uygun hale getirirken, havanin bir kismini koku alan bölgeye yönlendirir ve böylece ayni zamanda koku da aliriz. Her nefes alisimizda, "hava" ...

  Posted at 24 February 2013 | By : | Categories : Genel | 0 Comment
 • Harika Sıvı Mukus Ne Yapar?

  Harika Sıvı Mukus Ne Yapar ? Gözlerimizin arasının hemen altında, burun kanallarımızın üst tarafında birer koku bölgesi bulunur. Bunların her biri 2.5 cm 2 yer kaplar ve mukus salgısıyla çepeçevre sarılıdır. Mukus yapışkan bir sıvıdır; "Bowman bezi" tarafından salgılanır. Koku bölgesini kaplayan mukus tabakası yaklaşık 0.06 mm kalınlığındadır. Eğer mukus kalınlığı biraz daha fazla olsaydı, koku alma kapasitemiz oldukça düşecekti. Nezle olduğunuz zamanlarda koku duyarlılığınızın azalmasının nedeni ...

  Posted at 24 February 2013 | By : | Categories : Genel | 0 Comment
 • Olfaktometre Nedir?

  Olfaktometri Nedir? Kokunun insanlar üzerinde yarattığı etki fiziksel sensörlerle ölçülemez. Ayrıca koku algısını, kokuyu yaratan maddelerin miktarına bağlı olarak tariflemek de mümkün değildir. Koku yaratabilecek birçok kimyasal madde mevcuttur. Bu nedenle, bir kokunun koku alma duyusu üzerinde yaratacağı etki, kokuya neden olan kimyasalların hangilerinin ve hangi oranlarda birarada bulunduğuna bağlı olarak çok fazla değişim gösterebilir. Bu kimyasalların neler olduğunu, analiz yaparak bulmak çok ...

  Posted at 24 February 2013 | By : | Categories : Genel | 0 Comment
 • Yönetmelikler

  Yönetmelikler Kurum ve Kuruluş Yönetmeliği (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) Resmi Gazete Tarihi: 04.09.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27692 Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği yayımlandı 2872 sayılı Çevre Kanununun Ek 9 uncu maddesine dayanılarak, kokuya sebep olan emisyonların kontrolüne ve azaltılmasına yönelik idari ve teknik usul ve esasları düzenleyen Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği 01.01.2012 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir (Resmi Gazete Tarih ve No: 04.09.2010-27692).   Detaylı yönetmelik için buraya  tıklayabilirsiniz. Ekler için buraya tıklayabilirsiniz.

  Posted at 24 February 2013 | By : | Categories : Genel | 0 Comment
 • Koku Nedir?

  Koku Nedir ? Koku olarak tanımladığımız aslında nesnelerden buharlasan kimyasal tanecikler, yani moleküllerdir. Taze çekilmiş kahve kokusu olarak algıladığımız kokunun kaynağı kahveye ait uçucu koku molekülleridir. Buharlaşma ne kadar yoğun olursa, meydana gelen koku da o denli belirgin olur. Fırında pişmekte olan bir kekin bayat bir keke oranla daha çok kokmasının nedeni fırındaki kekten daha çok koku zerresinin ortama yayılmasıdır. Çünkü sıcağın etkisiyle koku molekülleri havada ...

  Posted at 24 February 2013 | By : | Categories : Genel | 0 Comment