Ters Osmoz Sistemleri

TERS OSMOZ SİSTEMLERİ

Klasik arıtım sistemlerinin yetersiz kaldığı sulara (denizsuyu, iletkenliği yüksek olan kuyu suları vb.) uygulanan, suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran, saf su, düşük iletkenlikli su elde etmeye yönelik membran filtrasyon işlemine Ters Osmoz denilmektedir.
Osmoz prensibi, en basit şekliyle suyun az yoğun ortamdan çok yoğun ortama yarı geçirgen zar vasıtasıyla geçişi olarak tanımlanabilir.
Ters osmoz prensibi ise bir yüksek basınç pompası kullanılarak suyun çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmesi olarak açıklanabilir. Yüksek iletkenlik değerine sahip kuyu suları, nehir suları, göl suları, doğal kaynak suları arıtımında ters osmoz membran teknolojisi kullanılarak üstün nitelikte arıtma yapılır.
Ters osmoz membranlarını korumak ve ömrünü uzatmak için osmoz öncesi bir takım ön arıtma işlemleri yapılmalıdır. Ayrıca membran öncesinde iyon ve minerallerin çökelmesini engelleyecek hidroklorik asit, iyon ve minerallerin yapışmasını önleyecek antiskalant suya dozlanır. Bu işlemlerin sonucunda membranların performansı yüksek seviyede tutulur. Gerekli durumlarda sistem çıkışında pH dengeleme yapılır.

Sistem tüm ekipmanları kontrol edecek şekilde tasarlanmış bir Kontrol Panosu(PLC) tarafından yönetilir, insan müdahalesine gereksinim yoktur.
Ters Osmoz sistemleri saf su, içme suyu, özel proses suları hazırlanmasında düşük işletme maliyeti ve kolay işletim özelliğiyle etkin ve yaygın olarak kullanılarak diğer arıtım sistemlerinin önüne geçmiştir.
Ters osmoz cihazlarının tasarlanabilmesi için su analizinin ayrıntılı olarak görülmesi gerekir. Farklı su kalitelerine göre ters osmoz cihazının dizaynı ve verimi değişkenlik gösterebilir.

Ters osmoz ünitelerinin tasarımı baştan sona müşterinin ihtiyacına göre özel olarak projelendirip üretilmektedir. Yapımda kullanılan tüm ekipmanlar en kaliteli malzemelerden seçilmektedir. Ekipmanların kaliteli olması, sistemlerin uzun süre en yüksek verimde çalışmasını sağlamaktadır. Ters Osmoz sistemlerimiz üretim kalitenizi artırırken işletme maliyetinizi düşürür.

Ters Osmoz ünitelerinin çalışabilmesi için sistemin 2 depo arasına yada depo öncesinde kurulması gerekmektedir. Suyun debisi sistem çıkışında düşük olacağı için depolanması şarttır.