Waste Water Recycling

Hızlı nüfus artışı, aşırı sanayileşme, artan kuraklık ve aşırı tüketim ile birlikte tatlı su kaynakları global ölçekte hızla tükenmektedir. Günümüzde ; Atıksu arıtma tesisi çıkış sularını sadece doğaya zararsız hale getirip deşarj etmek yerine, ileri arıtmalarla geri kazanmak artan su ihtiyacı nedeniyle vazgeçilmez hale gelmektedir. Membran, iyon değiştirme vb. ileri arıtma yöntemleri ile arıtılan atıksular Endüstriyel kullanımda aşağıdaki alanlarda değerlendirilmektedirler.

Soğutma Suları
Proses Suları
Kazan Besleme
Tesis Yeşil Alan Sulaması
Yangın Söndürme 

Endüstriyel ve evsel faaliyetler sonucu oluşan atıksular, karakteristiklerine göre gerekli arıtma sistemleri kullanılarak tekrar proseslere geri kazandırılabilmektedir. Bu şekilde, işletmede kullanılan sular, daha az maliyetle, istenen kalite ve kriterlere getirilmektedir.
Atıksu Geri Kazanım Sistemleri ile atıksu prosese geri verildiğinden, atıksuyun bertaraf maliyeti ve proseste kullanılan ham suyun maliyeti azaltılmakta; dolayısıyla sistemden çıkan atık su miktarı da azaltılmaktadır.

Atıksu Geri Kazanım Sistemi aşağıdaki hizmetleri kapsamaktadır:

Kapasite doğrultusundan en uygun tasarımimage_3
Fizibilite ve planlama çalışmaları
Proses seçimleri
Mühendislik hizmetleri
Laboratuar ve pilot tesis çalışmaları
Ekipman ve malzemelerin temini
Sistem otomasyonu

Atıksu Geri Kazanım Sistemlerinin yapım ve işletim aşamalarında öncelikle işletmenin ihtiyacı olan su kalitesinin en doğru biçimde belirlenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda yapılacak seçimler ve tasarımlar, en doğru çözümleri üretebilecek şekilde, tecrübeli mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır. Ayrıca sistemlerin işletmeye alınması ve sonrasında sistem bakımları için deneyimli teknik ekibimiz sizlere en verimli hizmeti sunmaktadır.

Atık Suların Geri Kazanılması

image_17
Dünyamızdaki kullanılabilir su kaynaklarının giderek azaldığı bilinmektedir. Bu nedenle birçok farklı teknolojiler geliştirilmiştir. Su açığının deniz suyunu arıtarak gidermek bu teknolojilerin en önemlisidir. Endüstrilerdeki kullanılan su miktarının azaltılması da önemli kazançlar sağlamaktadır. Ancak birçok durumda sanayi kuruluşları su sıkıntısı yaşamaktadırlar. Günümüzde çevre teknolojilerinde gelinen noktada atıksular bir arıtma ünitesinden geçirildikten sonra ileri arıtmadan geçirilerek yeniden kullanılabilmektedir. Çevtürk Atık Su Geri Kazanım teknolojileri konusunda en yeni teknikleri kullanarak deşarj edilen suların önemli bir kısmını sizlere geri kazandırmaktadır. Bu amaçla atıksu arıtma tesislerinin incelenmesi, uygun geri kazanım ünitesinin dizaynı, pilot tesis kurulması ve gerçek tesisin kurulması çalışmaların temelini oluşturmaktadır. MBR-Membrane-ReactorGeri kazanım teknolojileri her endüstri için uygulanabilir. Kullanılan su miktarı açısından bazı endüstriler bu sistemlere daha çok ihtiyaç duymaktadır. Tekstil ve Metal endüstrileri bunlardan en önemlileridir.

Tekstil Endüstrisi Geri Kazanma Sistemleri

 Tekstil endüstrisinin prosesine uygun atıksu arıtma tesisinin çıkışından alınan arıtılmış sular ileri arıtma sistemine gönderilmektedir. İleri arıtma amacıyla ozon jeneratörü, aktif karbon, electrocoagulation, reverse osmosis sistemleri gibi prosesler kullanılmaktadır. Çıkış suyu fabrikaya ulaştırılır ve yeniden kullanılır. Tekstil endüstrisi geri kazanım sistemlerinde pilot tesisler uygulanarak kurulacak sistem denenmektedir. Kesin sonuç alındıktan sonra esas sistemin kurulmasına geçilmektedir. Firmamız bu amaçla atıksu arıtma tesislerinin incelenmesinden pilot tesis kurulup denenmesine kadar geniş bir çalışma gerçekleştirmektedir. 

Metal Endüstrisi Geri Kazanma Sistemleri

Metal endüstrisinin birçok prosesinden atılan atıksular geri kazanılmaktadır. Fosfat, krom, nikel, bakır, siyanür, çinko v.b. metalleri içeren atıksular özel bir sistemle metallerinden arındırılarak tekrar kullanıma verilebilmektedir. Bu amaçla firmamız sahip olduğu geniş bilgi birikimiyle gerekli incelemeleri yapmakta ve ihtiyacınız olan özel sistemi dizayn ederek sizlere sunmaktadır. Sözkonusu sistemler hem arıtılmış suyun geri kazanımını sağlarken hem de metalleri sudan ayırarak arıtma işlemini de gerçekleştirmiş olmaktadır. Bu amaçla kurmuş olduğumuz birçok tesis her gün binlerce metreküp suyu geri kazanmaktadır. 

Diğer Endüstriler için Geri Kazanım Sistemleri

Endüstriyel atıksuların arıtıldıktan sonra çeşitli özel teknolojilerle geri kazanılması mümkündür. Bu amaçla endüstrilerde ciddi bir çalışma süreci gerekir. Yapılacak ön çalışma neticesinde pilot sistem kurularak düşünülen tasarım mutlaka denenmelidir.
Çevtürk Atık Su Geri Kazanım olarak çeşitli endüstrilerin bu konudaki taleplerini değerlendirmek için gerekli her türlü hizmeti sizlere sağlamaktadır.