Scrubber (Gaz Yıkama) Sistemleri

gaz_yikama cevturkSCRUBBER (GAZ YIKAMA) SİSTEMİ

Sanayi tesisleri ve işletmelerin faaliyetleri sonucu oluşan emisyonları  ve kokuları gidermek için kurulan gaz arıtma sistemidir. Sistem, kirli hava gaz karışımının gaz absorpsiyonu, oksitleme, nötralize etme, çözme gibi yöntemler ile arıtılması esasına göre çalışır.

Kirli gaz bir aspiratör (fan) yardımıyla çekilerek, gaz yıkama kulesi içerisinden aşağıdan yukarıya doğru geçirilir. Aynı zamanda kulenin alt haznesinde bulunan özel çözelti, kuleden yukarıdan aşağıya doğru nozullar vasıtasıyla püskürtülür. Solüsyonun gaz ile teması için dolgu malzemeleri ve medyalar kullanılır. Kule içerisindeki dolgu malzemeleri, kirli gazın çözelti ile reaksiyona girmesi için geniş bir yüzey alanı sağlar. Gaz akımı ile sürüklenen sıvı damlacıkları, kulenin üst kısmına yerleştirilen damla tutucu ile tutulur. İstenmeyen gaz konsantrasyonu limit değerlerin altında ve kokusuz olarak atmosfere atılır. Temiz hava atmosfere verilir.

Sistem çalışma şekline ve kullanılacak kimyasal biyolojik ürünlere göre özel olarak dizayn edilir. Çalışılacak gaza, kirlilik yüküne, partikül miktarına ve ihtiyaca göre farklı filtreleme üniteleri sisteme eklenebilir.

Tray scrubber TekScrubber 2ERG Odorgard Odour DS1