ÇEVTÜRK KOKU KONTROL SİSTEMLERİ

Sistem çok yüksek basınç ile su ve nötralizasyon ürünü karışımının ortama yada çıkışa pulvarize edilmesi şeklinde özetlenebilir. Şikayet yaratan kokular Çevtürk Koku Kontrol Sistemi ile problem olmaktan çıkar. Kokunun oluşumuna ve türüne bağlı olarak kullanılacak sistem seçimi yapılır. Sistem aynı anda birkaç şekilde etki ederek ortama yayılan kokuyu başarılı şekilde nötralize eder.   Seçilen yönteme göre uygun nötralize edici koku giderim ürünü kullanılır.

Nötralizasyon

Çevtürk Koku Kontrol Ürünleri ilk olarak koku molekülünü hedefler. Ürünün kendine has etkili yapısı ile rahatsız eden koku molekülüne kilitlenerek kötü kokunun burun içindeki mukus tarafından algılanan yapısını değiştirir. Kötü koku molekülünün parçalanma sürecini başlatır. 

Parçalanma

Çevtürk Koku Kontrol Sistemleri özellikle sisleme tekniği otomasyonu ile uygulandığında yaratılan sis bulutu ile koku moleküllerini yakalayarak ürün içindeki yüksek performanslı aktif maddelerin moleküllere temasını sağlar. Rahatsız edici kokunun molekülünü değiştirip parçalanma sürecini hızlandırır.  Koku problemini ortadan kaldırır. 

Bu yöntemlerin tamamı ile solunan ortamdaki kötü koku nötralize edilir, insanlar için  rahatsız edici seviye olan koku eşiğinin altına iner. Çevtürk Koku Giderim Sistemleri diğer  sistemlere oranla çok daha ekonomik, kurulum maliyetleri çok düşük, daha verimli, daha etkili, esnek otomasyonlu bir sistemdir.

Uygulama

Çevtürk Koku Kontrol Sistemleri, değişik uygulama alanları için özel otomasyonlu olarak uygulanabilmektedir. Sistem elektrik ve su hattı olan hemen hemen her yerde kurulabilir. Sistem su ile çalışmaktadır. Sistem Çevtürk Koku Kontrol Ürünlerinden kullanırken kullandığı su miktarının % 0,1 – 0,01 oranında ürün tüketir.

UYGULAMA ALANLARI:

 • Atıksu arıtma tesisleri
 • Tesis girişleri
 • Çamur susuzlaştırma bölümleri
 • Çamur taşınması
 • Çamur depolama alanları
 • Çamur kurutma alanları
 • Evsel atıklar
 • Tuvaletler
 • Foseptikler
 • Çöpler, Katı atık bulunan yerler
 • Katı atık işleme tesisleri
 • Deponi alanları
 • Kompost tesisleri
 • Çöp sızıntı suları
 • Kanalizasyon bacaları
 • Atıksu terfi istasyonları
 • Açık kanallar
 • Fabrika açık alanları
 • Fabrika bacaları
 • Egzoz fanları
 • Hayvan çiftlikleri
 • Kesimhaneler
 • Kanatlı hayvan tesisleri
 • Et tavuk işleme tesisleri
 • Yumurta üretim tesisleri
 • Gübre tesisleri
 • Gübre toplama yerleri
 • Madeni yağ petrol tesisleri
 • Mutfak egzozları
 • Otel arıtmaları
 • Hastaneler
 • Çöp odaları