Aktif Karbon Sistemleri

AKTİF KARBON SİSTEMLERİ

Yaygın olarak kullanılan endüstriyel adsorbanlar arasında çevre kirliliğini kontrol amacıyla, şu anda kullanılan adsorbanların en önemlisi, yüksek gözenekliliğe sahip aktif karbonlardır. Ticari olarak aktif karbonlar, odun, turba, linyit, kömür, mangal kömürü, kemik, Hindistan cevizi kabuğu, pirinç kabuğu, fındık kabuğu ve yağ ürünlerinden elde edilen karbonların çeşitli işlemlerden geçirilerek aktive edilmesiyle elde edilirler.

1900’ lü yılların başında, şu anki aktif karbon üretiminin temelini oluşturan patentler yayınlanmıştır. Bu patentler, bugün bile hala geçerli olan aktif karbon üretiminin iki temel prensibini açıklamaktadır. Bunlar kimyasal aktivasyon ve gaz aktivasyonudur. 1920 yılından sonra, ilk olarak, aktif kömür su arıtılmasında kullanılmaya başlanmış, fakat yaygın bir kullanım sağlanamamıştır. Ancak, 1927 yılında Almanya’da içme suyundaki klorofenol kokusu büyük problem yarattığından, şehir suyunun hazırlanması sırasında aktif karbon kullanımı da büyük önem kazanmıştır. Aktif karbon, 1929 yılında Hamm Water Works’da granüler formda, bundan bağımsız olarak 1930’da Harrison tarafından Michigan Bay City’de, yine 1929 yılında Spalding tarafından içme suyundaki kokuların uzaklaştırılması amacıyla toz halinde kullanılmıştır. 1932 yılına gelindiğinde Amerika’da 400 fabrika, 1943 yılında ise yaklaşık 1200 fabrika istenmeyen kokuların kontrolünde aktif karbonu kullanmıştır.

aktif karbon ünitesiaktif karbon koku ünite

aktif karbon koku kontrol

AKTİF KARBON GENEL ÖZELLİKLERİ

Aktif karbon, büyük kristal formu ve oldukça geniş iç gözenek yapısı ile karbonlu adsorbanlar ailesini tanımlamada kullanılan genel bir terimdir. Aktif karbonlar, insan sağlığına zararsız, kullanışlı ürünler olup, oldukça yüksek bir gözenekliliğe ve iç yüzey alanına sahiptirler. Aktif karbonlar, çözeltideki molekül ve iyonları gözenekleri vasıtasıyla iç yüzeylerine doğru çekebilirler ve bu yüzden adsorban olarak adlandırılırlar. 

AKTİF KARBON GİDERİM VERİMLERİ
1- Yüksek düzeyli verim 1 Kg karbon 20-50 w/w%. Ortalama 35 w/w%
2- Memnun Edici Düzeyde Verim 1 Kg karbon 10-25 w/w%. Ortalama 17 w/w%
3- Ortalama Dereceli Verim 1 Kg karbon 5-10 w/w%. Ortalama 7 w/w%
4- Düşük Verim Standart karbon yeterli değil.
Doyurulmuş aktif karbonla sonuç alınabilir.

Cıva, amonyak, hidrojen sülfür gibi ağır gazlar özel olarak hazırlanmış doyurulmuş karbonlarla giderilebilir, bu türdeki gazlar “*” ile işaretlenmiştir.

Bileşen Adı Fomül Yeterlilik
Acetaldehyde C2H4O 3
Acetic acid (vinegar) C2H4O2 1
Acetic anhydride C4H6O3 1
Acetone C3H6O 2
Acetonenitrile C3H3NO 3
Acetylene C2H2 3
Acrolein C3H4O 2
Acrylic acid (acrylate) C3H4O2 1
Acrylonitrile (vinylcyanide) C3H3N 1
Adhesives 1
Alcohol 3
Aldrin 1
Allyl chloride C3H5Cl 1
Amines * 3
Aminotoluene 1
Ammonia * NH3 4
Amyl acetate (isomers) C7H14O2 1
Amyl alcohol (pentanol) C5H12O 1
Amyl ether C10H22O 1
Anaesthetica 3
Anniline 1
Antiseptics 1
Arsine 2
Asphalt fumes 1
Benzaldehyde 1
Benzene C6H6 1
Benzine 1
Benzol 1
Benzyl alcohol 1
Benzyl chloride 1
Bromhydric acid 3
Blood odour 2
Body odour 1
Bromine Br2 1
Bromofluoromethane 1
Bromoform 1
Butaanzuur (Boterzuur) 1
Butadiene C4H6 2
Butanal 2
Butane C4H10 3
Butanone (MEK) C4H8O 1
Butene 3
Butyl acetate C6H12O2 1
Butyl alcohol (butanol) C4H10O 1
Butyl cellosolve C6H14O2 1
Butyl chloride C14H9Cl 1
Butyl ether C8H18O 1
Butyl glycol 1
Butyl mercaptan 1
Butylene/butane C4H8 3
Butyne 3
Butyraldehyde C4H8O 1
Butyric acid C4H8O2 1
Camphor C10H16O 1
Caproaldehyde 1
Caprylic acid C8H16O2 1
Carbolic acid (phenol) C6H6O 1
Carbon bisulphide 2
Carbon dioxide CO2 3
Carbon disulphide CS2 1
Carbon monoxide * CO 4
Carbon tetrachloride CCl4 1
Carbonic acid 4
Carbonyl sulfide 3
Cellosolve 1
Cellosolve acetate C6H12O3 1
Chlorine Cl2 2
Chlorobenzene (phenylchloride) C6H5Cl 1
Chlorobutadiene (chloroprene) C4H5Cl 1
Chloroform (trichloromethane) CHCl3 1
Chloronitropropane 1
Chloropicin 1
Chloromethane (methylchloride) CH3Cl 2
Chloronitropropane C3H6ClNO2 1
Chloropicrine CCl3NO2 1
Cigarette odour 1
Citrus fruits 1
Cleaning compounds 1
Combustion odours 2
Cooking odours 1
Corrosive gases * 3
Cresol C21H24O3 1
Crotonaldehyde 1
Cumene 1
Cyanides incl. Hydrogen Cyanide 2
Cyclohexane C6H12 1
Cyclohexanol C6H12O 1
Cyclohexanone C6H10O 1
Cyclohexane 1
Cyclohexene C6H10 1
Cyclopentadiene 1
Decane of higher hydrocarbons C10H22 1
Degreasing Solvents 1
Deodorizers 2
Detergents 1
Dibromoethane C2H4Br 1
Dichloro ethyl ether C4H8Cl2O 1
Dichlorobenzene C6H4Cl2 1
Dichloro-difloro-ethane 1
Dichloro-difluoro-methane CCl2F2 1
Dichloroethane C2H4Cl2 1
Dichloroethylene C2H2Cl2 1
Dichloromethane 2
Dichloromonofluoro-methane CHCl2F 2
Dichloronitroethane C2H3Cl2NO2 1
Dichloropropane C3H6Cl2 1
Dichlorotetrafluoro-ethane C2Cl2F4 1
Diesel fumes 1
Diethyl aceton 1
Diethyl aniline 1
Diethyl disulfide 1
Diethyl ether 2
Diethylketone C5H10O 1
Diethyllamine 2
Dimethyl amine 2
Dimethyl aniline C8H11N 1
Dimethyl disulfide 1
Dimethyl formamide 1
Dimethyl sulphate C2H6O4S 1
Dimethyl sulphide* C2H6S 1
Dimethylamine 2
Dioxane C4H8O2 1
Dipropyl ketone C7H14O 1
Dodecane 1
Epichlorohydrin C3H5ClO 1
Ethaanzuur 1
Ethanal 3
Ethane * C2H6 4
Ether C4H10O 1
Ethyl acetate C4H8O2 1
Ethyl acrylate C5H8O2 1
Ethyl alcohol C2H6O 2
Ethyl amine 2
Ethyl benzene C8H10 1
Ethyl bromide C2H5Br 1
Ethyl chloride C2H5Cl 2
Ethyl ether 2
Ethyl formate C3H6O2 2
Ethyl glycol 1
Ethyl mercaptan* C2H6S 1
Ethyl silicate C8H20O4Si 1
Ethylene * C2H4 4
Ethylene chloride 1
Ethylene chlorohydrin C2H5ClO 1
Ethylene dichloride C2H4Cl2 1
Ethylene glycol 1
Ethylene glycomonoethylether 1
Ethylene oxide C2H4O 3
Fenol 1
Fish/food/fruit odours 1
Fluortrichlormethane 2
Formaldehyde 2
Formic acid * CH2O2 3
Freon 11 1
Freon 112 1
Freon 113 1
Freon 114 1
Freon 12 2
Freon 22 3
Furfural 1
Gasoline 1
Glycerol 1
Glyceryl triacetate 1
Glycol 1
Glycol chlorhydrine 1
Heptane C7H16 1
Heptylene C7H14 1
Hexanol C6H14O 1
Hexamethylene diisocyanate 1
Hexanes 2
Hexanol 1
Hexanone (MIBK) C6H12O 1
Hexene 2
Hexyne 2
Hospital odours 1
Human odours 1
Hydrazine 2
Hydrobromide 2
Hydrochloric acid 3
Hydrocyanic acid 2
Hydrofluoric acid 3
Hydrogen * H2 4
Hydrogen arsenide 2
Hydrogen bromide * BrH 3
1 Hydrogen chloride * ClH 3
Hydrogen cyanide * HCN 4
Hydrogen fluoride * FH 3
Hydrogen iodide 2
Hydrogen selenide * H2Se 3
Hydrogen sulphide * H2S 2
I-valeric acid 2
Iodine I2 1
Iodoform CHI3 1
Indole 1
Iodhydric acid 2
Isobutaan 2
Isophorone diisocyanate 1
Isoprene 2
Isopropanol 2
Isopropyl acetate C5H10O2 1
Isopropyl alcohol Propanol C3H8O 1
Isopropyl amine 3
Isopropyl chloride C3H7Cl 1
Isopropyl ether C6H14O 1
Jood 1
Kerosine 1
Kerosene 1
Kresol 1
Kitchen odours 1
Krypton delay 1
Lactic acid C3H6O3 1
Leather 1
Lucbricating oils & greases 1
Lysol 1
Menthol C10H20O 1
Mercaptans (large molecules)* C2H6S 1
Mercury fumes * Hg 4
Mesityl oxide C6H10O 1
Methanal 2
Methane * CH4 4
Methanol 3
Methyl acetate C3H6O2 2
Methyl acrylate C4H6O2 1
Methyl alcohol methanol CH4O 2
Methyl bromide CH3Br 2
Methyl butyl ketone hexanone C6H12O 1
Methyl cellosolve (acetate) C3H8O2 1
Methyl cellosolve acetate 1
Methyl chloride CH3Cl 2
Methyl chloroform C2H3Cl3 1
Methyl cyanide 2
Methyl cyclohexane C7H14 1
Methyl cyclohexanol 1
Methyl cyclohexanone C7H12O 1
Methyl ether C2H6O 2
Methyl ethyl ketone (MEK) C4H8O 1
Methyl formate C4H4O2 2
Methyl glycol C3H8O2 1
Methyl isobutyl ketone (MIBK) C6H12O 1
Methyl mercaptan * CH4S 3
Methyl metacrylate ester 1
Methylal 2
Methylamine 3
Methylene chloride CH2Cl2 1
Monochlorobenzene phenylchloride C6H5Cl 1
Monofluortrichloro-methane CCl3F 1
N-amyl ether 1
N-butanol 1
N-propanol 1
Naphta(lene) C10H8 1
Naphtalene diiscocyanate 1
Nicotine C10H14N2 1
Nitric acid HNO3 3
Nitrobenzene C6H5NO2 1
Nitroethane C2H5NO2 1
Nitrogen dioxide NO2 3
Nitroglycerine C3H5N3O9 1
Nitromethane CH3NO2 2
Nitropropane C3H7NO2 1
Nitrotoluene C7H7NO2 1
Nonanes 1
O-dichlorbenzene 1
Octane C8H18 1
Octene C8H16 1
Oil fumes 1
Ozone O3 1
P-phenylene diamine 1
Palamatic 1
Palmitic acid C16H32O2 1
Para-dichloro benzene C6H4Cl2 2
Pentane C5H12 2
Pentanone C9H18O 1
Pentene C5H10 2
Pentyne C5H8 2
Perchloroethylene Tetrachloroethylene C2Cl4 1
Perfumes 1
Petroleum naphta 1
Pesticides 1
Petrol vapours 1
Phenol C6H6O 1
Phosgene CCl2O 2
Plastic 1
Poisonous gases* 1
Poultry odours 1
Products of incomplete combustions 2
Propane C3H8 3
Propanol 1
Propene 3
Propanal 2
Propionaldehyde 2
Propionic acid C3H6O2 2
Propionic aldehyde 2
Propyl acetate C5H10O2 1
Propyl alcohol propanol C3H8O 1
Propyl aldehyde C3H6O 2
Propyl chloride C3H7Cl 1
Propyl ether C6H14O 1
Propyl mercaptan C3H8S 1
Propylene 2
Propylene dichloride 1
Propylene glycol 1
Propylene oxide 3
Purifying odours 1
Putrescine 1
Pyridine 1
Rancid oils and fats 1
Resins 1
Rubber 1
Selenhydride 3
Sewer odours * 2
Silicon tetra chloride 1
Slaughter odours 2
Skatole 1
Sludge odour 2
Solvents 2
Stale odours 1
Stable odours 1
Styrene 1
Styrene monomer C8H8 1
Sulfur dichloride 2
Sulphur dioxide * SO2 3
1 Sulphur gas 3
Sulphur trioxide * SO3 3
Sulphuric acid H2SO4 3
Sulphuric anhydride 1
Sulphurous compounds 1
Tar fumes 1
Tetrachloroethane C2H2Cl4 1
Tetrachloroethene 1
Tetrachloroethylene Perchloroethylene C2Cl4 1
Tetrahydrothiophene 1
Tetrahydrofuran C4H8O 1
Thiophene C4H4S 1
Toilet odours 1
Tolud 1
Toluene C7H8 1
Toluene di-isocyanate C9H6N2O 1
Toluidine 1
Toxic gases 2
Trichloroethane C2H3Cl3 1
Trichloroethylene C2HCl3 1
Triethanolamine 1
Trifluorobromomethan e 3
Trimethyl amine 3
Trimethyl benzene all insomers 1
Trimethyl phosphite 1
Trimethylexamethylene diisocyanate 1
Turpentine 1
Undecane 1
Urea CH4N2O 1
Uric acid C5H4N4O3 1
Valeric 2
Valeric acid C5H10O2 1
Valeric aldehyde C5H10O 1
Varnish odours 1
Ventilation systems 1
Vinegar mAcetic acid C2H4O2 1
Vinyl acetate C4H6O2 1
Vinyl chloride monomer (VCM) C2H3Cl 1
Vinylcyanide 1
Wool alcohol 2
Xenon delay 1
Xylene C24H30 1
1.2 Dichloromethane 1
1.2.4 Trichlorobenzene 1