Kimyasal Dozaj Sistemleri

kimyasal dozaj sistemleriKİMYASAL DOZAJ SİSTEMLERİ

Birçok alanda çok farklı kimyasalların dozlanması amacıyla kullanılmaktadır. Genel anlamda, arıtım sektöründe kullanılan dozaj ünitelerinin temel amacı, su şartlarının ve özelliklerinin hassas olarak değiştirilmesidir.
Kapalı devre çalışan sistemlerde kışır önleyici, biosid, oksijen tutucu ve dispersant dozlanmasında, ters osmos sistemlerinde antiskalant, sodyummetabisülfit ve benzeri kimyasalların dozlanmasında, dezenfeksiyon veya oksidant amaçlı klor, hidrojen peroksit ve benzerlerinin dozlanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.