Filtrasyon Sistemleri

FİLTRASYON SİSTEMLERİ

 

 

Çoklu Kartuş Filtrelerfiltrasyon sistemleri 4

Polipropilen  malzemeden yapılmış kartuşlar sayesinde sudaki  bütün pas, tortu, partikül, kum vb. maddelerin kartuş filtre  içerisinde tutularak, istenen mikronlarda suyu filtre edebilen sistemdir.

Torba Filtreler

Tekstil ürünü olan, 1-5-25-50-100 mikron gibi ayarlanmış geçirgenliklerde üretilmiş özel torbası sayesinde sudaki pas, tortu, partikül, kum vb. maddelerin torba filtre içerisinde tutularak  suyun filtre edilebilmesini sağlayan sistemdir.

Seperatör Filtrelerfiltrasyon sistemleri 6

Seperatör Filtre sistemleri özgül ağırlığı sudan fazla olan katı maddelerin (kum) ve partiküllerin santrifüj kuvveti etkisi ile sudan ayrıştırılması amacı ile kullanılmaktadır.

Otomatik Multi-medya tortu (Kum) Filtreler

Multi Media Filtreler suyun içerdiği askıda katı maddeleri, bulanıklığı ve diğer partikülleri uzaklaştırmak amacı ile kullanılır. Sistem tanecik boyutları birbirinden farklı, birden fazla katmanın (Kum, Çakıl, Antrasit) gövde içine yerleştirilmesi ile oluşturulur. Multi Media Filtrelerin, katı maddeleri sudan ayırmasının yanı sıra ikinci bir görevi kendisinden sonra konumlandırılacak olan ekipmanı korumasıdır. Filtrasyonu iyi yapılmış bir sistemde diğer arıtma filtrelerine gidecek olan yük minimize edileceğinden ekipmanların ömrü uzatılmış ve verimliliği artırılmış olur. Multi Media Filtreler, proses suyu ve içme suyu arıtımında ön arıtma olarak veya atıksu arıtma sistemlerinden çıkan arıtılmış suyun bulanıklılığının giderilmesinde de kullanılırlar. Multi Media Filtreler, filtrasyon ihtiyacınızı karşılayacak çeşitli kapasiteler ve hızlar için en yüksek performansı gösterecek şekilde özel olarak boyutlandırılırlar.  İşletim rahatlığı ve servis desteği ile optimum süre çalışırlar. Multi media filtrenin verimliliğini etkileyen parametreler; filtre gövdesinin yatak yüksekliğinin ve yüzey hızının doğru seçilmiş olmasıdır. Yükseklik ve yüzey hızı kirlilik yüküne uygun seçilmiş bir Multi Media Filtrede filtrasyon hassasiyeti 15-20 mikronun altındadır.
Servis süresinde, süzülerek filtre katmanları arasında tutulan partiküller, geri yıkama süresince deşarj edilerek, filtrenin tekrar kullanılabilmesini sağlamaktadır.

filtrasyon sistemleri 2Otomatik Aktif Karbon Filtreler

Otomatik Aktif karbon filtreler, suda istenmeyen klor, renk, tat, koku veren eriyik gazlar, artıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır. Aktif karbon kömürümsü ancak çok geniş yüzey alanına (1000-1500 m2/gr) sahip bir malzemedir. Aktif karbon filtrenin verimliğini, filtre yatağında kullanılan aktif karbonun kalitesi,  özellikleri ve suyun filtrasyon hızının doğru seçilmiş olması belirler.  Aktif Karbon Sistemlerde, suyun arıtılması esnasında filtrasyon mekanizmasının yanında absorpsiyon mekanizması da işlem yapmaktadır. Bu sebeple Aktif Karbon Filtreler fiziko-kimyasal arıtma yapan sistemlerdir.

Aktif Karbon Filtreler, insan müdahalesine gerek duymaksızın tam otomatik olarak çalışır. Günde 15-20 dakika süre ile otomatik ters yıkama işlemini yapan Aktif Karbon Filtre bu şekilde kendisini yeniler.  Aktif karbon ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer konu, mineral yatağının bakteri üremesi için uygun ortam oluşturabilmesidir. Çünkü aktif karbon organik maddeyi bünyesinde biriktirir ve eğer suda bakteri varsa bakteri bu organik maddeyi besin olarak kullanarak üreyebilir. Bu gibi durumlarda bakteri kaçağı oluşumu mümkündür. Bu sebeple aktif karbonun öncesinde ve sonrasında suyun dezenfekte edilmesi önemlidir.


filtrasyon sistemleri 8Otomatik Demir – Mangan Filtreleri

Demir ve mangan filtreleri özel mineraller sayesinde; suda 5ppm’e kadar olan  demir ve mangan miktarını, içme ve kullanma suyu standartlarına (Fe=0,2 ppm – Mn= 0,05ppm) yada istenen standarda kadar düşürebilmektedir. Bu özel mineraller için herhangi bir ekstra rejent malzemeye ihtiyaç olmamaktadır. Ayrıca suda bulunan hidrojen sülfit, metan, serbest karbondioksit ve yüksek konsantrasyonda organik artıkları uzaklaştırır. Filtrasyon sistemlerinde insan sağlığı ön planda tutulduğundan sistemlerimizde kullanılan mineraller dünya gıda normlarına uygundur.