Hakkımızda

      İnovasyon Çevtürk Çevre Teknolojileri, koku giderim, koku kontrol sistemleri, bakteri, yağ absorban emici, nemlendirme, scrubber, toz kontrol, gaz arıtımı ile çevtürk ailesi olarak size yardımcı oluyoruz.

     Sinerji 2012 yılında endüstrinin ihtiyaç duyduğu teknolojileri geliştirmek amacı ile kurulmuştur. Müşterilerimize güvenilir, kaliteli, ekonomik ve zamanında verdiğimiz hizmetleri bir adım ileri götürerek farklılaşmak hedefimizdir. Cari açığa neden olan ithal ürünlerin yerine yerli üretim ürünleri ve sistemleri geliştirmek ülkemizin kazanımı olacaktır.

    Vizyon İnsanımızın daha sağlıklı bir çevreye sahip olabilmesi için, her müşterinin ihtiyacını özel olarak belirleyip kısa ve uzun vadede müşteri dostu sistemlerin ulaşılabilirliğini arttırıp, olanaklı hale getirmek ve yaygınlaştırmak amacımızdır.

ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI / GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Şirketimizde uygulanmakta olan kalite yönetim sisteminin yanı sıra, bu kaliteyi sağlayan en önemli unsur olan çalışanlarımızı olumsuz etkileyebilecek iş güvenliği risklerini değerlendirerek iş güvenliğine yönelik gerekli tedbirleri almak ve toplam kalite yolunda faaliyetlerini sürdürmekte olan firmamızda tüm hammaddenin kaynağı olan doğaya şükranımızın bir göstergesi olarak en az etkileşimi sağlamak en önemli görevimizdir.

Bunu başarmaya giden yolun iş sağlığı ve güvenliği konusunda bireysel ve kurumsal gerekli tedbirleri almaktan ve doğal hayatı koruyacak uygun teknolojileri takip etmekten geçtiğini bilerek ama bununla yetinmeyerek iş sağlığı / güvenliği ve çevre konusunda sürekli iyileştirmeler yapmak temel ilkemizdir.

Bu kapsamda;

Yürürlükteki iş sağlığı / güvenliği ve çevre mevzuatının takibi ve uygulanması
Doğal kaynakların korunup hammadde ve enerji kaynaklarının ürün kalitesini etkilemeyecek şekilde tasarruflu kullanılması ve geri dönüşüm amacıyla değerlendirilmesi
Çevre konusunda uygulamaların kamuoyu incelemesine açık tutulması
Çalışanlarımızın iş güvenliği / sağlığı ve çevre konularında sürekli eğitilmeleri ve bu konuda duyarlılık kazandırılmaları
Taşeronlarımızın çevre ve iş sağlığı / güvenliği konularında sürekli eğitilerek bu konularda duyarlı ve sorumlu kuruluşlar olmalarının teşvik edilmesi firmamızın ana politikasıdır

ISO 9001-2008 Jpg - Copyıso 14001 2004OHSAS- 18001 2007